Over drukkerij Mekel

Sinds 1974 geeft drukkerij Mekel de Wiekslag uit. Dit is een huis-aan-huisblad voor Winsum en omliggende dorpen.